Info


Zakład Usług Informatycznych

IKS SERWIS Sp. z o.o.

ul. Birmańska 9/23

52-117 Wrocław

 

NIP:899-00-22-736

REGON:930291240

KRS 0000176362 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

tel. +48 71 3671086
      +48 71 3671087
      +48 71 3671088

 

e-mail: info@iksserwis.pl