Info

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-11-05, 18:15


 

Informacja dla aptek w sprawie błędu systemowego Portalu Świadczeniodawcy

 

Informujemy o sposobie postępowania przez apteki w związku z pojawiającym się błędem: Błąd systemowy, niezależny od danych

 

1) Apteki, które przekazały do DOWNFZ raport xml i uzyskały przykładową odpowiedź:
Wyniki przetwarzania komunikatu LEK
Przetworzono 266 pozycji (z czego odrzucono 9)
i nie zleciły wygenerowania szablonu z propozycją - powinny ponownie wygenerować raport xml ze swojego systemu informatycznego za dany okres rozliczeniowy i przekazać go do DOW NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy; Po przetworzeniu raportu, apteka może pobrać odpowiedź, wówczas powinien pojawić się przykładowy wynik:
Wyniki przetwarzania komunikatu LEK
Przetworzono 266 pozycji (z czego odrzucono 257).
Podsumowując: przetworzono 266 pozycji, z tego wczytało się 257 (za pierwszym przekazaniem danych) oraz 9 (za drugim przekazaniem danych). W sumie wczytało się: 266 pozycji, czyli tyle ile zostało wysłanych na Portal.

 

2) Apteki, które przekazały do DOWNFZ raport xml i uzyskały przykładową odpowiedź:
Wyniki przetwarzania komunikatu LEK
Przetworzono 266 pozycji (z czego odrzucono 9)
i zleciły wygenerowanie szablonu z propozycją – powinny szablon odrzucić (przekazać sprawozdanie do poprawy), następnie ponownie wygenerować raport xml ze swojego systemu informatycznego za dany okres rozliczeniowy i przekazać go do DOW NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy; Po przetworzeniu raportu, apteka może pobrać odpowiedź, wówczas powinien pojawić się przykładowy wynik:
Wyniki przetwarzania komunikatu LEK
Przetworzono 266 pozycji (z czego odrzucono 257).
Podsumowując: przetworzono 266 pozycji, z tego wczytało się 257 (za pierwszym przekazaniem danych) oraz 9 (za drugim przekazaniem danych). W sumie wczytało się: 266 pozycji, czyli tyle ile zostało wysłanych na Portal.

 

3) Apteki, które wczytały raport i uzyskały przykładową odpowiedź:
Wyniki przetwarzania komunikatu LEK
Przetworzono 266 pozycji (z czego odrzucono 9)
i zatwierdziły szablon końcowy – powinny złożyć do DOW NFZ wniosek o odblokowanie zamkniętego okresu rozliczeniowego, wraz z uzasadnieniem. Wniosek składa się z pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy:
a) Otworzyć: Okresy rozliczeniowe;
b) Wybrać dany okres rozliczeniowy – wejść w: Szczegóły;
c) Wygenerować: Wniosek o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego;
d) Złożyć w DOW NFZ (w miejscach składania zbiorczych zestawień recept) pisemny wniosek;
e) Sprawdzać na Portalu czy okres rozliczeniowy został aptece otwarty;
Po uzyskaniu informacji o odblokowaniu okresu rozliczeniowego, postępowanie jak w przypadku przesyłania korekty.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-10-31, 21:30

 
 

Ze względu na rozbieżność pomiędzy udostępnionym na stronie MZ plikiem w formacie xls a plikiem pdf w bazie BLOZ wystąpiły zmiany dotyczące produktu:

 

- Transtec 35 mcg/h syst.transderm. 0,02 g 5 szt kod EAN- 5909990966127 BLOZ7- 6821902, BLOZ12- 20654012-5078 we wskazaniu Nowotwory złośliwe zmienił  poziom odpłatności z ryczałtu na bezpłatny oraz zmieniła się zapłata pacjenta z 3,2 na 0

 - Transtec 52,5 mcg/h syst.transderm. 0,03 g 5 szt. Kod EAN- 5909990966226 BLOZ7- 6821912, BLOZ12-20654022-5078  we wskazaniu Nowotwory złośliwe zmienił  poziom odpłatności z ryczałtu na bezpłatny oraz zmieniła się zapłata pacjenta z 3,2 na 0

 - Transtec 70 mcg/h syst.transderm. 0,04 g 5 szt. Kod EAN- 5909990966325 BLOZ7- 6821922, BLOZ12- 20654032-5078 we wskazaniu Nowotwory złośliwe zmienił  poziom odpłatności z ryczałtu na bezpłatny oraz zmieniła się zapłata pacjenta z 3,2 na 0

 

 

Baza BLOZ z dnia 31.10.2012 zawiera aktualne dane.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-10-27, 18:30

 

Baza BLOZ od dnia 27-10-2012 r. zawiera zmiany zgodne z:

"Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" (D.Urz.M.Z. z dnia 26.10.2012, poz.76)

Termin wejścia w życie obwieszczenia to 1 listopada 2012 r.

Instrukcja wprowadzenia zmian 01-11-2012: http://iks.net.pl/PLIKI/zm011112.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-10-26, 20:50

  

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 26-10-2012 poz. 76 ogłoszono:

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=7340E5FD5BD1021695DE1DB7F7DE09D5?year=2012&act=76

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-10-22, 13:30

 

Ministerstwo Zdrowia udostępniło na stronach internetowych projekt obwieszczenia lekowego planowanego na 1 listopada br.

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=030919

Termin zgłaszania uwag: do 24 października.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-08-30, 11:45

  

UWAGA! - Ważna informacja przekazana przez Kamsoft:

W dniu 29 sierpnia 2012 roku wygenerowana baza BLOZ w plikach bl.dbf oraz blozrozk.dbf
NIE zawierała 10 pozycji leków, które od 1 września 2012 r. nie będą refundowane.

 

Poniżej zestawienie brakujących produktów:

 

Nr BLOZ (7) EAN 13 Nazw.mied. Naz+dop Postać
8520703 5909990670758 Montelukastum Asmenol  tabl.powl.
8520713 5909990670604 Montelukastum Asmenol  tabl.do rozgr.i żucia
8520723 5909990670666 Montelukastum Asmenol  tabl.do rozgr.i żucia
8074001 5909991036218 Gliclazidum Glazide  tabl.
5890661 5909990657742 Insulini inj.neutralis lisprum Ins. Humalog KwikPen zaw.do wstrz.insulin
5890671 5909990657766 Ins.lisprum.Ins.lisprum zinci protamin. Ins. Humalog Mix 25 KwikPen zaw.do wstrz.insulin
5890681 5909990657780 Ins.lisprum.Ins.lisprum zinci protamin. Ins. Humalog Mix 50 KwikPen zaw.do wstrz.insulin
8579503 5909990708772 Letrozolum Mionic  tabl.powl.
8463801 5909990634873 Quetiapinum Nantarid  tabl.powl.
8463812 5909990634903 Quetiapinum Nantarid  tabl.powl.

 

 

Baza BLOZ wygenerowana z data 30 sierpnia 2012 r. będzie zawierała pominięte pozycje.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-08-29, 16:30

 

Z datą 29.08.2012 udostępniona została baza BLOZ, zawierająca zmiany zawarte w obwieszczeniach lekowych Ministra Zdrowia wchodzących w życie 1 września 2012.

Instrukcja samodzielnego wprowadzenia zmian dostępna pod adresem: 
http://iks.net.pl/PLIKI/zm010912.pdf

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-08-29, 10:40

 

W Dzienniku Urzędowym MZ poz. 66 z dnia 28.08.2012 zamieszczono obwieszczenia lekowe Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 września 2012:

 http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=FC0B8A9875A0B178AFCF3612F7D3505E?year=2012&act=66

 

Oczekujemy na publikację bazy BLOZ zawierającej zmiany obowiązujące od 1-09-2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------