Info

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-12-30, 13:20

 

Baza BLOZ od dnia 27 grudnia 2013 r. zawiera zmiany zgodne z:

 

- "Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" (D.Urz.M.Z. z dnia 23.12.2013, poz.52)

 Obwieszczenie obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.


 - „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu” (D.Urz.M.Z. z dnia 23.12.2013, poz.53)

Obwieszczenie obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.


Szczegółową instrukcję samodzielnego przeprowadzania zmian można pobrać pod adresem:

  

 

http://iks.net.pl/PLIKI/Zm010114.pdf

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-10-28, 14:30

 

 

Została opublikowana baza BLOZ ze zmianami obowiązującymi od 1 listopada 2013 r.

Szczegółową instrukcję samodzielnego przeprowadzania zmian można pobrać pod adresem:

  

http://iks.net.pl/PLIKI/Zm011113.pdf 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-08-27, 15:40

 

 

Została opublikowana baza BLOZ ze zmianami obowiązującymi od 1 września 2013 r.

Szczegółową instrukcję samodzielnego przeprowadzania zmian można pobrać pod adresem:

  

http://iks.net.pl/PLIKI/Zm010913.pdf 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-06-27, 9:00

 

 

Opublikowano bazę BLOZ ze zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2013 r.

 

Szczegółowa instrukcja przeprowadzania zmian dostępna jest pod adresem:

  

 http://iks.net.pl/PLIKI/Zm010713.pdf

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-06-20, 8:30

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji zewnętrznych projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=032180

 

Termin zgłaszania uwag: do 21 czerwca 2013 g. 12:00