Info

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-12-24, 10:00

 

 

Instrukcja wprowadzenia zmian na 01-01-2013: http://iks.net.pl/PLIKI/Zmiany 01-01-2013.pdf

Instrukcja obejmuje wprowadzenie następujących zmian:

1. Wprowadzenie bazy BLOZ ze zmianami obowiązujacymi od 01.01.2013r.

2. Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy na 8 zł .

3. Włączenie kontroli wycofanych z obiegu numerów recept.

 

UWAGA: Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest po wcześniejszej aktualizacji programu KS-APW do najnowszej wersji.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-12-24, 8:30

 

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz. 103 z dnia 21.12.2012 zamieszczono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2012 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 stycznia 2013:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=92F2DB67DF7E62E6891284AD5CF89016?year=2012&act=103

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-12-21, 21:30

 

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz. 103 z dnia 21.12.2012 zamieszczono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2012 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 stycznia 2013:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=92F2DB67DF7E62E6891284AD5CF89016?year=2012&act=103

 

Oczekujemy na publikację bazy BLOZ zawierającej zmiany obowiązujące od 01-01-2013

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-12-21, 21:15

 

Minister Zdrowia podpisał dziś, 21.12.2012, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=031333

 

Zapisany w rozporządzeniu termin wejścia w życie 30.12.2012

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-12-20, 18:00

 

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji zewnętrznych projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013:

 

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=031295

Termin zgłaszania uwag: do 20 grudnia 2012 g. 14:00

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-11-19, 9:00

 

W Dzienniku Ustaw z 16 listopada poz. 1259 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.11.2012, w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych:

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1259

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania tj. 1.12.2012.

 

Nie wpływa ono bezpośrednio na konieczność aktualizacji systemu aptecznego.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-11-07, 17:50

 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało, podpisane przez Ministra Zrowia (zmodyfikowane w porównaniu do wersji poprzedniej) rozporządzenie z 6 listopada 2012, w sprawie leków które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=31006

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw.