Info

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-04-26, 16:00

 

Baza BLOZ od dnia 26 kwietnia 2013 r. zawiera zmiany zgodne z:

 

"Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" (D.Urz.M.Z. z dnia 24.04.2013, poz.17)

 

oraz

 

"Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu” (D.Urz.M.Z. z dnia 24.04.2013, poz.18)

 

Termin wejścia obwieszczeń w życie to 1 maja 2013 r.

  

Szczegółowa instrukcja przeprowadzania zmian dostępna jest pod adresem:

 

 http://iks.net.pl/PLIKI/Zm010513.pdf

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-04-18, 15:00

 

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych w dniu 18 kwietnia 2013 roku projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zapisany w obwieszczeniu planowany termin wejścia w życie to 01.05.2013 r.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-02-25, 15:30

 

Baza BLOZ od dnia 25-02-2013 r. zawiera zmiany zgodne z:

 

"Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych"

(D.Urz.M.Z. z dnia 22.02.2013, poz.10)

Termin wejścia w życie obwieszczenia to 1 marca 2013 r.

 

Szczegółowa instrukcja przeprowadzania zmian dostępna jest pod adresem:

 

http://iks.net.pl/PLIKI/Zm010313.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-02-20, 16:00

 

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji zewnętrznych projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r.:

 

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=031553

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-12-29, 16:30

 

Aktualny zbiór najważniejszych informacji związanych z wejściem w nowy rok w aptekach:

 

  1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Wchodzi w życie 30.12.2012 (rozporządzenie MZ z 21.12.2012, Dz.U. poz. 1506, ogłoszony 28.12.2012). Do istotnych zmian należą m.in.: likwidacja recepty różowej (zastąpi ją recepta biała Rpw.), zmiany w numeracji recept (pojawienie się prefiksów „02” oraz wydawanych przez inspekcję farmaceutyczną prefiksów”07” dla recept Rpw.), zakończenie możliwości wystawiania recept na drukach niezgodnych z rozporządzeniem i numeracją niezgodną z rozporządzeniem MZ i zarządzeniem prezesa NFZ. Warto zapoznać się z informacjami dla farmaceutów i lekarzy przekazanymi w ramach tej nowelizacji na stronach MZ:

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/krecept_aptekarze.pdf

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/krecept_lekarze.pdf

 

  1. Obwieszczenie lekowe MZ. Wchodzi w życie 1.01.2013 (obwieszczenie MZ z 21.12.2012 poz. 103, ogłoszony 21.12.2012). Baza BLOZ zawierająca zmiany na 1.01.2013 dostępna od 24.12.2012. Sposób wprowadzania zmian jest zbliżony do tego w jaki wprowadzane były dotychczasowe obwieszczenia lekowe MZ. Szczegółowa instrukcja przeprowadzania zmian dostępna jest pod adresem:

http://iks.net.pl/PLIKI/Zmiany 01-01-2013.pdf

 

  1. Nowelizacja rozporządzenia MF z 11.12.2012 m.in. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1428, ogłoszony 18.12.2012). Może mieć wpływ na sposób wystawiania faktur, stąd m.in. zmiany umożliwiające dowolne kształtowanie nazw na wydruku dla wystawianych dokumentów.

 

  1. Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy z 7,50 zł na 8,00 zł wynikająca z podwyższenia minimalnej płacy z 1500 zł na 1600 zł od 1.01.2013 (rozporządzenie RM z 14.09.2012, Dz.U. poz.1026, ogłoszony 17.09.2012) oraz zapisów art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków. W większości przypadków zmiana powinna nastąpić automatycznie, w przypadku wątpliwości należy upewnić się co do wysokości ryczałtu dla leku recepturowego ustawianego w systemie w opcji APW11.6.5.1.

 

  1. Brak kodu BLOZ12. Skutki likwidacji kodu BLOZ12 od wydania bazy z dnia 12.12.2012 uwidocznią się w pełni 1 stycznia, w związku z powszechną aktualizacją bazy w systemach aptecznych związaną z wejściem w życie nowych obwieszczeń lekowych.

 

  1. Nie ma w chwili obecnej informacji związanych z planem nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przekazywanych z aptek do NFZ, na chwilę obecną należy przyjąć, że przekazanie raportu za pierwszą połowę stycznia odbędzie się na podobnych zasadach jak dotychczas.

 

  1. Należy spodziewać się konieczności aktualizacji systemów wynikających z raportów przekazywanych przez apteki i dotyczących środków pomocniczych. Raport za miesiąc styczeń, przekazywany z początkiem lutego będzie wymagał odpowiednich modyfikacji wynikających z umów i zmian formatu.